ค่าบริการ

โรงแรมแมว Pao Cat Hotel มีห้องพักทั้งหมด 4 แบบ

การจองห้องพัก

1.ทำการเลือกห้องพัก แจ้งช่วงวันที่เข้าพักพร้อมระบุเวลาเข้าพักและรับกลับ

  • เวลา Check In 14.00 น. (หากเข้าพักก่อน 14.00 น. ขอคิดเพิ่ม 1 วัน )
  • เวลา Check Out 13.30 น.

2. การจองห้องพัก ให้ทำการโอนจองค่าห้องพัก 50% ของยอดรวมค่าห้องพัก ส่วนยอดที่เหลือนำมาชำระในวันที่พาน้องแมวเข้าพัก (สำหรับช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ขอเก็บค่าจองห้องพักเต็มจำนวน)

3. ถ้ายกเลิกการจอง 15 วันก่อนวันเข้าพัก คืนเงินมัดจำให้ 100 %

4. ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าห้องพัก สำหรับการมารับน้องแแมวกลับก่อนกำหนด

5 . ช่วงเวลารับฝากน้องแมว
– เวลา : 10.00 – 16.00 น. ( ช่วงกลางวัน )
– เวลา : 22.00 – 23.00 น. ( ช่วงกลางคืน)
– ร้านปิด 23.30 น.

* ทั้งนี้ให้ทำการนัดหมายเวลาที่มาฝากและมารับน้องแมวกลับล่วงหน้า เพราะทางเราไม่มีหน้าร้านค่ะ *

*** ขอสงวนสิทธ์ห้องพักให้กับลูกค้าที่โอนจองห้องพักเท่านั้น หากยังไม่ได้ชำระเงินถือว่าเป็นแค่การสอบถามสถานะห้องพักเท่านั้นค่ะ *** 

รายการที่เจ้าของนำมาในวันเข้าใช้บริการ

1. สมุดประวัติการฉีดวัคซีนของน้องแมว

2. สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของน้องแมว

3. อาหารประจำตัวของน้องแมว หรือจะซื้อกับทางโรงแรมจะมีอาหารยี่ห้อ Science Diet, Imperial Paw แบ่งขาย 

4. ทรายแมว (ทางโรงแรมจำหน่ายทรายแมวภูเขาไฟไร้ฝุ่นเกรดพรีเมี่ยมถุงละ 10 ลิตรหรือ 8 Kg. ราคาถุงละ 270 บาท)

5. ให้น้องแมวอยู่ในตะกร้าหรือกระเป๋า งดเว้นการอุ้มน้องแมวมาส่ง

6. ค่าประกันน้องแมวตัวละ 500 บาท โดยจะคืนค่าประกันในวันที่รับน้องแมวกลับ

7. หากมีของเล่น หรือผ้าหรือของใช้ที่น้องติดสามารถนำมาได้

8. ทางเราเตรียมชามข้าว-ชามน้ำและน้ำดิ่มสะอาดจากเครื่องกรองน้ำ i Water เตรียมกระบะทรายไว้ให้